Back to agoradebrecen.hu Európai Regionális Fejlesztési Alap

The project was realized with the support of European Regional Development Fund and Széchenyi 2020.

akadálymentes Akadálymentes verzió L +36 (52) 518-620 agora@agoradebrecen.hu

Élményalapú, a helyi értékekre fókuszáló természettudományos ismeretterjesztő rendezvények

Az Agóra Tudományos Élményközpontot működtető Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-H-042-3-as számú, Innovatív kulturális programok és közösségi kezdeményezések című felhívásra, Élményalapú, a helyi értékekre fókuszáló természettudományos ismeretterjesztő rendezvények szervezése és lebonyolítása címmel. A projekt keretében az Agóra Nonprofit Közhasznú Kft. Debrecenben három, innovatív elemeket tartalmazó kulturális és természettudományi területen megvalósuló, ingyenes rendezvény szervezését és lebonyolítását tervezte, amelyek megvalósításához támogatást nyert el.

 

A projekt célkitűzése Debrecen természettudományos múltjának és fejlődésének feltárása és feldolgozása, a kutatási eredmények innovatív, interaktív és látványos bemutatása rendezvényeken keresztül, elősegítve a helyi identitástudat növelését is. A város alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeivel és a helyi önkormányzattal való szoros kooperációban a társadalmi együttműködés erősítése azáltal, hogy a fiatal generációt közvetlen, hatékony módon megszólítjuk és bevonjuk a projektbe, modern alternatívát kínálva számukra a szórakozásra és önfejlesztésre, valamint támogatást nyújtva a pályaválasztásban. Az általános- és középiskolás diákok orientálása a természettudományos és műszaki pályák iránt, ahol évek óta komoly munkaerőhiány tapasztalható, annak ellenére, hogy óriási az igény jó szakemberekre és biztos életpálya-modellt is jelenthet a fiatalok számára. A természettudományos ismeretterjesztő rendezvényeken keresztül új utak létrehozása a közösségi művelődésben, mindenki számára elérhető, közérthető és szórakoztató módon, lehetőséget teremtve arra is, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok és családok is bekapcsolódjanak a programokba. A lokális értékekre, hagyományokra és a modern technológiákra egyaránt nyitott fiatalok aktivizálása, és ösztönzése a város tudományos életéért tenni akaró, a stratégiai jövőformálásban aktívan közreműködő közösségek kialakítására.

 

Évek óta kongatják a vészharangot a szakemberek, hogy hazánkban egyre csökken az érdeklődés a természettudományos és műszaki pályák iránt, egyre kevesebben vesznek részt ilyen irányú közép- illetve felsőfokú képzésben. Bár a negatív tendencia megállni látszik, mégis kevés a természettudományos végzettségű szakember a régiónkban, miközben Debrecen ipara egyre bővül, egyre több kis- és nagyvállalat telepedik le a városban, így a munkaerőpiacon is egyre jobb lehetőségek nyílnak a fiatalok számára. Mindeközben – saját tapasztalataink alapján is – megállapítható, hogy a lakosság általános természettudományos ismeretei hiányosak és jelentős az igény a speciális, élményalapú, interaktív tudománynépszerűsítő programokra, amelyek lehetőséget teremtenek a tudásanyag átadására. A projekt keretében megvalósuló rendezvények hidat hoznak létre a természettudományok és a társadalom között.

Az Agóra Tudományos Élményközpontban megnyitása, 2015 óta minden szeptemberben középiskolás diákok mutathatták be a Kutatók Éjszakáján a nagyközönségnek saját fejlesztéseiket, találmányaikat, egyedi kísérleteiket, saját tudományterületük érdekességeit, népszerűsítve ezzel a természettudományokat. Ezt a hagyomány továbbfejlesztve, a korábbi együttműködéseket elmélyítve és újakat kialakítva valósítjuk meg a programokat, ami újszerű megközelítést jelent a város tudománytörténetének bemutatásában is.

 

 

Az első rendezvényt A tudomány születése címmel 2020. február 8-án és 9-én valósítottuk meg az Agóra Tudományos Élményközpontban. A kétnapos rendezvényen a rendhagyó programok – egy minikiállítás, izgalmas tudománynépszerűsítő előadások és ismeretterjesztő foglalkozások – mind valamilyen módon kapcsolódtak a debreceni természettudomány születéséhez, a városhoz kötődő, különböző területeken dolgozó tudósok életművéhez, munkásságához. A rendezvény beszámolóját ITT olvashatják.

 

A második, ugyancsak kétnapos, Tudomány vásár című programot Debrecen belvárosában rendeztük meg 2020. szeptember 10-én és 11-én. Az eseményen új köntösbe bújtatva, innovatív módon mutattuk be a debreceni természettudományok eredményeit. Debrecen köztereire olyan kísérleti bemutatókat, innovatív eszközöket vittünk ki, amelyeket a város természettudományos múltja inspirált, széles közönségnek megmutatva, hogy a tudomány izgalmas, lenyűgöző, élményekkel teli és szórakoztató. A tudományok népszerűsítését és a lokális értékekre fókuszáló ismeretterjesztést szolgáló rendezvény megvalósításába is bevontuk Debrecen diákságát és oktatási intézményeit. A rendezvény beszámolóját ITT olvashatják.

 

A harmadik, Rendhagyó Kutatók Éjszakája az Agórában című rendezvényt 2020. szeptember 25-én szerveztük meg az Agóra Tudományos Élményközpontban. Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát ezen az délutánon és estén fiatalok és tanárok mutatták be a nagyközönségnek legújabb fejlesztéseiket, találmányaikat, egyedi kísérleteiket, tudományterületük érdekességeit, népszerűsítve a természettudományokat. Emellett interaktív ismeretterjesztő előadások keretében villantották fel a projektbe bekapcsolódó diákok, valamint a szakemberek Debrecen természettudományos múltjának és fejlődésének mérföldköveit, prezentálták a helyi természettudományos értékeken alapuló eszközöket és kísérleteket. A rendezvény beszámolóját ITT olvashatják.

 

A pályázati projektre vonatkozó adatok:

A kedvezményezett neve: Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Élményalapú, a helyi értékekre fókuszáló természettudományos ismeretterjesztő rendezvények

A szerződött támogatás összege: 9.200.000

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01019